Test z języka polskiego dla obcokrajowców

Тест состоит из 40 вопросов.

На каждый вопрос есть только один верный ответ.

Тест считается пройденным при условии заполнения каждого вопроса.

Rozwiąż test.

Dokonaj wyboru poprawnej odpowiedzi : a, b lub c.

Proszę przeczytać podane nizej fragmenty tekstów i pod każdym zaznaczyć prawidłową odpowiedź.

Получить результат теста